Bảo hiểm thân tàu cá

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy tắc bảo hiểm thân tàu cá: Tại đây)

1. Tên sản phẩm

Bảo hiểm thân tàu cá

2. Mã nghiệp vụ  

3. Đối tượng bảo hiểm

Vỏ tàu; Máy tàu; Các trang thiết bị hàng hải; Máy móc, trang thiết bị dùng để bảo quản, chế biến thủy sản hoặc nghiên cứu khoa học

4. Người được bảo hiểm

 Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thân tàu cá theo một trong hai điều kiện bảo hiểm A hoặc B

a) ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM “A” ĐỐI VỚI THÂN TÀU

- Tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận xảy ra đối với thân tàu được bảo hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp

- Những chi phí cần thiết và hợp lý 

b)  ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM “B” ĐỐI VỚI THÂN TÀU

- Tổn thất toàn bộ (thực tế và ước tính) đối với thân tàu được bảo  hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp

- Những chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ tàu phải gánh chịu trong việc hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường 

c) BẢO HIỂM NGƯ CỤ

Với điều kiện đối tượng bảo hiểm đang tham gia bảo hiểm thân tàu theo Điều kiện bảo hiểm A hoặc B của Điều khoản này.

Xem chi tiết tại đây

5. Phạm vi bảo hiểm

- Tàu buộc phải chạy bằng buồm hay động cơ hoặc kết hợp cùng một lúc cả hai loại đó trong hoàn cảnh và lý do chính đáng.

- Lai kéo và trợ giúp tàu khác khi gặp tai nạn.

- Tàu được bảo hiểm đâm va với tàu cùng chủ hoặc cùng quyền quản lý hoặc được những tàu như vậy cứu hộ

- Tàu được bảo hiểm cả trong trường hợp có sự thay đổi về phạm vi hoạt động, về việc đánh bắt hải sản, về việc lai dắt không theo tập quán, với điều kiện Người được bảo hiểm phải thỏa thuận trước và nộp thêm phí bảo hiểm theo yêu cầu của BẢO MINH

6. Các loại trừ bảo hiểm

- Tàu không đủ khả năng hoạt động, không có giấy phép hoạt động hoặc hoạt động ngoài phạm vi qui định, giấy phép đăng kiểm bị đình chỉ, hết hạn hoặc cho chạy tạm khi đã đến kỳ hạn kiểm tra tàu.

- Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sĩ quan hoặc thuyền viên có hành động cố ý.

- Vi phạm lệnh cấm do nhà chức trách ban hành, vi phạm nghiêm trọng luật lệ giao thông hoặc hoạt động đánh bắt hải sản trái phép.

- Thuyền trưởng, máy trưởng không có bằng theo qui định hoặc tai nạn xảy ra do những người này say rượu bia, ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác.

Các loại trừ bảo hiểm khác xem tại đây

7. Quyền lợi người được bảo hiểm

 

8. Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm tính theo năm dương lịch dài nhất là mười hai tháng, ngắn nhất không dưới ba tháng.

Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo thời hạn ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, nhưng với điều kiện Người được bảo hiểm đã nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo qui định ở Mục 10 (Phí bảo hiểm và thời hạn thanh toán) dưới đây.

 

 

Tải Quy tắc Bảo hiểm thân tàu cá: tại đây

 

Tải Quy tắc Bảo hiểm thân tàu cá: tại đây

 

Tải Quy tắc Bảo hiểm thân tàu cá: tại đây

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM