Nguyễn Sinh Trường

Giám đốc

ĐTDĐ : 0909 636 779

Email : nstruong@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH BẾN NGHÉ

Địa chỉ : 17 Nguyễn Qúy Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Điện thoại :

Fax :

Ngày thành lập : 10/10/2017