Nguyễn Trọng Kiên

Giám đốc

ĐTDĐ :

Email : ntkien@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH SÔNG BÉ

Địa chỉ : 108 GS1, P. Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, T. Bình Dương

Điện thoại : (0274) 2461759

Fax : (0274) 2461758

Ngày thành lập : 10/10/2017