Bảo Minh Thông Báo Thay Đổi Lãnh Đạo Tổng Công Ty Và Công Ty Thành Viên

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo Tổng công ty và các Công ty Thành viên.

1.     Quyết định 2093/2021-BM/TCNS ngày 15/11/2021 của TGĐ v/v: Ông Hồ Đắc Phú – Giám đốc Công ty Bảo Minh Quảng Trị thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Thừa Thiên – Huế, kể từ ngày 01/12/2021;

2.     Quyết định 2094/2021-BM/TCNS ngày 15/11/2021 của TGĐ v/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Cửu Đạt giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Thừa Thiên – Huế với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 01/12/2021;

3.     Quyết định 2212/2021-BM/TCNS ngày 26/11/2021 của TGĐ v/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Đồng Nai đối với ông Hồ Nhật Quang để thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động, kể từ ngày 01/12/2021;

4.     Quyết định 2213/2021-BM/TCNS ngày 26/11/2021 của TGĐ v/v: Điều động ông Nguyễn Xuân Xiển – Phó Ban Kiểm toán và Kiểm tra nội bộ đến làm việc tại Công ty Bảo Minh Đồng Nai và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Đồng Nai với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 01/12/2021;

5.     Quyết định 2214/2021-BM/TCNS ngày 26/11/2021 của TGĐ v/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Khổng Thị Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi thường xe ô tô Hà Nội với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 01/12/2021;

Viết bình luận