Chi bộ bm sài gòn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Nhiệm kỳ 2010- 2015

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Đ/c Lê Văn Thành Bí thư Đảng ủy

Ủy viên HĐQT

Tổng Giám Đốc

2 Đ/c Hoàng Thị Phương Hoa Phó Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch Công đoàn

PGĐ Ban TCNS

3 Đ/c Trần Vĩnh Đức Đảng ủy viên

Chủ tịch HĐQT

4 Đ/c Nguyễn Anh Tuấn Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ 1

CV Ban TCKT

5 Đ/c Phạm Minh Tuân Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ Công ty Bảo Minh Sài Gòn

Giám đốc Công ty Bảo Minh Sài Gòn

6 Đ/c Trương Hồng Quảng Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ Công ty Bảo Minh Bến Thành

Giám đốc Công ty Bảo Minh Bến Thành

7 Đ/c Trịnh Minh Đức Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ Công ty Bảo Minh Chợ Lớn

Giám đốc Công ty Bảo Minh Chợ Lớn