Ông Lê Bình Nguyên

Giám đốc

ĐTDĐ : 0917247248

Email : lbnguyen@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH AN GIANG

Địa chỉ : Số 29-31 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại : (0296) 394 4096

Fax : (0296) 394 4095

Ngày thành lập : 03/09/1997