Ông Phan Thanh Nhàn

Giám đốc

ĐTDĐ : 0945.12.92.29

Email : ptnhan@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH BẠC LIÊU

Địa chỉ : Số 348 Trần Phú, khóm 5, phường 7, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại : (0291) 382 8875

Fax : (0291) 382 8876

Ngày thành lập : 01/01/2003