Nguyễn Sinh Trường

Giám đốc

ĐTDĐ : 0909 636 779

Email : nstruong@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH BẾN NGHÉ

Địa chỉ : 17 đường Nguyễn Qúy Cảnh, Khu phố 5, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại : (028) 22536068

Fax : (028) 22538068

Ngày thành lập : 10/10/2017