Bà Nguyễn Thị Nhị

Giám đốc

ĐTDĐ : 0908 466.773

Email : ntnhi@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH BẾN TRE

Địa chỉ : Số 109A Nguyễn Thị Định, Khu phố 2, P. Phú Tân, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Điện thoại : (0275) 382 1235

Fax : (0275) 382 1233

Ngày thành lập : 28/12/2001