Ông Mai Vũ Phong

Giám đốc

ĐTDĐ : 0972 660 918

Email : mvphong@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ : 1163 Phú Riềng Đỏ, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại : (0271) 387 0248

Fax : (0271) 388 7115

Ngày thành lập : 01/01/2003