Ông Đinh Duy Tuấn

Giám đốc

ĐTDĐ : 0912030896

Email : ddtuan@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ : Số 5 Hồng Quang, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại : (0220) 384 0928

Fax : (0220) 385 0150

Ngày thành lập : 03/08/1998