Ông Nguyễn Hoàng Phương

Giám đốc

ĐTDĐ : 0913298090

Email : nhphuong@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH LẠNG SƠN

Địa chỉ : 25 Đường Nguyễn Du (Tầng 2), P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại : (0205) 371 3171

Fax : (0205) 371 3173

Ngày thành lập : 22/03/2005