Ông Ngô Đức Hiếu

Giám đốc

ĐTDĐ : 0912078679

Email : ndhieu@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH LÀO CAI

Địa chỉ : Số 046, Đường Hoàng Liên, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại : (0214) 3678 676

Fax : (0214) 3821 566

Ngày thành lập : 26/03/2007