Ông Đinh Quang Tú

Giám đốc

ĐTDĐ : 0912682906

Email : dqtu2@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH LÀO CAI

Địa chỉ : Số 243, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại : (0214) 3678 676

Fax : (0214) 3821 566

Ngày thành lập : 26/03/2007