Ông Lê Xuân Hoàn

Giám đốc

ĐTDĐ : 0912089688

Email : lxhoan@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH NAM ĐỊNH

Địa chỉ : Số 229, Tổ 31, Đường Hưng Yên, Phường Quang Trung, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại : (0228) 364 5754

Fax : (0228) 364 5758

Ngày thành lập : 22/03/2005