Ông Nguyễn Khắc Tính

Giám đốc

ĐTDĐ : 0911.352.552

Email : nktinh@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH SÓC TRĂNG

Địa chỉ : Số 309 Lê Duẩn (Phú Lợi 1 nối dài), Khóm 1, P. 3, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại : (0299) 361 5287 - 361 6104

Fax : (0299) 361 6102

Ngày thành lập : 22/03/2005