Nguyễn Trọng Kiên

Giám đốc

ĐTDĐ : 0909 686 272

Email : ntkien@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH SÔNG BÉ

Địa chỉ : Số 108 Đường GS01, Khu phố Tây B, Phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại : (0274) 246 1758

Fax :

Ngày thành lập : 10/10/2017