Ông Phan Ngọc Huế

Giám đốc

ĐTDĐ : 0914624848

Email : pnhue@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH THÁI BÌNH

Địa chỉ : Số 01 Hoàng Diệu, P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại : (0227) 384 8858

Fax : (0227) 384 8758

Ngày thành lập : 22/03/2005