Ông Lê Quốc Ân

Giám đốc

ĐTDĐ : 0913660334

Email : lqan@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH TIỀN GIANG

Địa chỉ : Số 1357, đường Hùng Vương, Ấp 1, Xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại : (0273) 388 8496

Fax : (0273) 388 0990

Ngày thành lập : 01/01/2003