Ông Vũ Viết Đồng

Giám đốc

ĐTDĐ : 0898 731 888

Email : vvdong@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH VĨNH PHÚC

Địa chỉ : 6B Phạm Văn Đồng, P. Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : (0211) 3656 838

Fax : (0211) 3721 936

Ngày thành lập : 05/05/2006