Ông Đinh Quang Tú

Giám đốc

ĐTDĐ : 0912 682 906

Email : dqtu2@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH YÊN BÁI

Địa chỉ : Số 14 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Đồng Tâm, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại : (0216) 385 0567

Fax : (0216) 385 0569

Ngày thành lập : 05/05/2006