SAU CƠN BÃO SỐ 12, BẢO MINH TRAO SỐ TIỀN TẠM ỨNG 4,5 TỶ CHO CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP KHÁNH HÒA

Cơn bão số 12 có tên quốc tế là bão Damrey đã đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung bộ từ hồi đầu tháng 11 đã gâu ra những hậu quả vô cùng nặng nề về người và của cho các địa phương, ngay sau khi cơn bão đi qua Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã cử Phó Tổng Giám đốc và các bộ phận xử lý bồi thường xuống địa bàn thăm hỏi, động viên cũng như phối hợp với khách hàng tham gia bảo hiểm để dánh giá mức độ tổn thất, nhanh chóng thực hiện các biện pháp xử lý để khắc phục hậu quả, hạn chế tổn thất phát sinh và nhanh chóng bồi thường cho khách hàng.

Đại diện Bảo Minh trao số tiền tạm ứng 4,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đồ hộp Khánh Hòa

Tính đến ngày 10/11/2017 Tổng công ty Bảo Minh ước thiệt hại bồi thường bảo hiểm gốc khoảng 292,5 tỷ đồng. Trong đó, tổn thất cả về tài sản, xây dựng lắp đặt, xe, tàu cá, hàng hóa, tàu biển, nhưng thiệt hại chủ yếu vẫn là về tài sản (ước 272 tỷ đồng). Địa bàn chịu tổn thất lớn nhất là Khánh Hòa, vùng tâm bão đi qua.

BMI News

Viết bình luận