Thông Báo Mời Chào Giá Cả Tạo Nhà Xe

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v Mời chào giá thi công cải tạo nhà xe thành kho và

thay cửa vách nhà vệ sinh Lầu 5 tại Trụ sở chính – 26 Tôn Thất Đạm. 

1. Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh chuẩn bị tổ chức chào giá cạnh tranh rút gọn:

- Gói thầu : Cải tạo nhà xe thành kho và thay cửa vách nhà vệ sinh Lầu 5 tại Trụ sở chính – 26 Tôn Thất Đạm

- Địa điểm : 26 Tôn Thất Đạm , P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

- Thời gian thi công dự kiến: 15 ngày ( kể cả thứ 7–CN và làm đêm).

2. Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh mời các Nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự chào giá cạnh tranh gói thầu nói trên.

3. Nhà thầu sẽ được phát miễn phí một bộ hồ sơ mời chào giá cạnh tranh hoàn chỉnh tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh theo địa chỉ : Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày phát hành công văn này.

4. Hồ sơ chào giá cạnh tranh, hồ sơ năng lực và các hồ sơ khác thể hiện ưu thế của Nhà thầu đối với gói thầu này phải được chuyển đến Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh theo địa chỉ : Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh trước 14h00 ngày 29/11/2021.

Xem và tải Thư mời chào giá: Tại đây

 

Viết bình luận