Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Lãnh Đạo Trụ Sở Chính và Công ty Thành Viên

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo thay đổi nhân sự Lãnh đạo Trụ sở chính và Công ty thành viên.

1. Quyết định số 0035/2022-BM/TCNS ngày 07/01/2022 của TGĐ v/v: Điều động ông Nguyễn Sinh Trường – Giám đốc công ty Bảo Minh Bến Nghé về công tác tại Ban Bảo hiểm Dự án và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Bảo hiểm Dự án – Tổng công ty cổ phần Bảo Minh với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 14/01/2022.

2. Quyết định số 0036/2022-BM/TCNS ngày 07/01/2022 của TGĐ v/v: Giao ông Nguyễn Văn Nam – Phó giám đốc công ty nhiệm vụ Phó giám đốc Phụ trách công ty Bảo Minh Bến Nghé, kể từ ngày 14/01/2022 cho đến khi có quyết định mới

 

Viết bình luận