TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự một số phòng ban như sau:

- Theo quyết định số 400/2018-BM/TCNS, bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Duy Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Tổ chức Nhân sự với thời hạn 03 năm 

- Theo quyết định số 401/2018-BM/TCNS, điều chuyển và bổ nhiệm ông Thân Trọng Nam - Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bảo Minh với thời hạn 03 năm 

- Theo quyết định số 402/2018-BM/TCNS, thôi nhiệm vụ Giám đốc và bổ nhiệm ông Trương Hồng Quảng giữ chức Phó Giám đốc Ban Bảo hiểm xe cơ giới với thời hạn 03 năm

- Theo quyết định số 403/2018-BM/TCNS, bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Minh - Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Ban Bảo hiểm xe cơ giới với thời hạn 03 năm

- Theo quyết định số 404/2018-BM/TCNS Bổ nhiệm ông Hứa Thanh Bình Phó Giám đốc Ban con người giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Bảo hiểm xe cơ giới với thời hạn 03 năm

 

Tổng giám đốc Lê Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm

Trân trọng,

BMI News

Viết bình luận