TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự như sau:

- Điều chuyển và bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Anh, Giám đốc Bảo hiểm Con người giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm bồi thường Xe ô tô TP.HCM với thời hạn 03 năm

- Điều chuyển và bổ nhiệm bà Phạm Thanh Hải, Giám đốc phòng Pháp chế giữ chức vụ giám đốc Ban Bảo hiểm con người với thời hạn 03 năm.

- Bổ nhiệm bà Trần Thị Chi Lan, Phó giám đốc Phòng Pháp chế giữ chức vụ Quyền giám đốc Phòng pháp chế với thời hạn 01 năm.

BMI News

Viết bình luận