TỔNG GIÁM ĐỐC GỬI THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY 20-10

Thư chúc mừng của Tổng giám đốc gửi đến cán bộ nhân viên Bảo Minh nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Viết bình luận