rss Họ và tên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
Nhiệm kỳ 2010 - 2015

STT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ chính quyền
1 Đ/c Lê Văn Thành Bí thư Đảng ủy Ủy viên HĐQT
Tổng Giám Đốc
2 Đ/c Hoàng Thị Phương Hoa Phó Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch Công đoàn
PGĐ Ban TCNS
3 Đ/c Trần Vĩnh Đức Đảng ủy viên Chủ tịch HĐQT
4 Đ/c Nguyễn Anh Tuấn Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ 1
CV Ban TCKT
5 Đ/c Phạm Minh Tuân Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ Công ty Bảo Minh Sài Gòn
Giám đốc Công ty Bảo Minh Sài Gòn
6 Đ/c Trương Hồng Quảng Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ Công ty Bảo Minh Bến Thành
Giám đốc Công ty Bảo Minh Bến Thành
7 Đ/c Trịnh Minh Đức Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ Công ty Bảo Minh Chợ Lớn
Giám đốc Công ty Bảo Minh Chợ Lớn

Ngày đại hội: 04/06/2010

Cập nhật ngày 27-12-2012 In thông tin
Đánh giá bài viết
Chia sẻ:
Xem tin theo ngày:
Trang bảo hiểm trực tuyến của Bảo Minh
Yêu cầu tư vấn
BẢO HIỂM
Bạn chỉ cần nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn một dịch vụ tốt nhất
Click vào đây
boi thuong
VIDEO CLIP

VOV Giao Thông

Click vào đây để nghe radio