rss

  

BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

(Human Resource Division)

 

Ban Tổ chức Nhân sự có các chức năng sau:

Tổ chức thực hiện công tác tổ chức nhân sự toàn Tổng Công ty trong phạm vi phân cấp và tại Trụ sở chính Tổng Công ty.

Phân phối tiền lương, tuyển dụng, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực toàn Tổng Công ty trong phạm vi phân cấp và tại Trụ sở chính Tổng Công ty.

TS. Thân Trọng Nam

Giám đốc

Email:ttnam@baominh.com.vn

 

 

  

Cập nhật ngày 15-06-2010 In thông tin
Đánh giá bài viết
Chia sẻ:
Xem tin theo ngày:
Trang bảo hiểm trực tuyến của Bảo Minh
Yêu cầu tư vấn
BẢO HIỂM
Bạn chỉ cần nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn một dịch vụ tốt nhất
Click vào đây
boi thuong
VIDEO CLIP

VOV Giao Thông

Click vào đây để nghe radio