rss

TRUNG TÂM BỒI THƯỜNG XE Ô TÔ TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:         289, đường 3/2, Phường 10, Quận 10, TPHCM

Điện thoại:   08. 3834 7018 (hot line)

                    08. 3834 7019

                    08. 3834 7021 (số trực tiếp Giám đốc)

                    08. 3834 7022

                    08. 3834 7023

                    08. 3834 7024

- Fax:           08. 3834 7025 ( BP. Bồi thường)

                    08. 3834 7027 ( BP. Giám định )

                    08. 3834 7026 ( Kế toán )        

Mail:             lttmai@baominh.com.vn

                    phthuy@baominh.com.vn

                    nvanh@baominh.com.vn

 

TRUNG TÂM BỒI THƯỜNG XE Ô TÔ TP. HÀ NỘI

Địa chỉ:         Số 10 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Hotline:         (04) 3933 4211

Điện thoại:    (04). 3933 4212 - 3933 4216 - 3933 4217

Fax:             (04). 4457 1290

Mail:             pqkhanh@baominh.com.vn

                    lvdieu@baominh.com.vn

                    cvquang2@baominh.com.vn

                    ntan@baominh.com.vn

 

Cập nhật ngày 28-11-2011 In thông tin
Đánh giá bài viết
Chia sẻ:
Xem tin theo ngày:
Trang bảo hiểm trực tuyến của Bảo Minh
Yêu cầu tư vấn
BẢO HIỂM
Bạn chỉ cần nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn một dịch vụ tốt nhất
Click vào đây
boi thuong
VIDEO CLIP

VOV Giao Thông

Click vào đây để nghe radio