1. Thaco Bắc Giang

Địa chỉ:Tiểu Cụm CN Dĩnh kế Tp Bắc Giang

SĐT: (0204) 3992332

 

2. Garage ô tô Hiền Từ

Địa chỉ:  1031 khu D cụm CN Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang. 

SĐT: (0204) 3559094

 

3. Garage ô tô Tân Tiếp

Địa chỉ: 1035 Cụm CN Dĩnh kế Tp Bắc Giang

SĐT: 0942.768.668

 

4. Garage Đô Thành

Địa chỉ:  716 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

SĐT: (0204) 3857018

 

5. Huyndai Bắc Giang

Địa chỉ: Lo 01, Cụm công nghệp Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang

SĐT: 0915.419.298

 

6. Xưởng chữa 150 - Công ty CPXDTL 1

Địa chỉ: Tân Thành, Phi mô, huyện Lạng giang, Bắc Giang

SĐT: (0204) 3881226