1. Công ty TNHH MTV Garage Mười

Địa chỉ:  77-79, Đường 2308, Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu

SĐT: 0918.108.061


 

2. Garage Hoàng Dũng

Địa chỉ: Đường 23-8, khóm 2, Phường 7, TP. Bạc Liêu

SĐT: 0919.305.757

 

3. Garage Hoàng Duy

Địa chỉ : Số 456 Trần Phú Phường 7 tP. Bạc Liêu

SĐT: 0919.588.776

 

4. Garage Hùng Vương

Địa Chỉ: Ấp Cái Dầy, TT Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


 

5.Garage Quốc Vinh (Hùng)

Địa chỉ: 444 đường 23-8 phường 8 TP. Bạc Liêu

 

6. Garage Thanh Lâm

Địa chỉ: Ấp Cái Dầy, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

garage thanh lam

 

7. Garage Thuận Thành

Địa chỉ: 382 đường 23-8 Phường 8 TP Bạc Liêu