Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ ngày đêm

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

Xem và tải quy tắc Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ ngày đêm: Tại đây

1. Tên sản phẩm

Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ ngày đêm

2. Mã nghiệp vụ

 IA

3. Đối tượng bảo hiểm

Con người

4. Người được bảo hiểm

Học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, học sinh học nghề.

5. Phạm vi bảo hiểm

- Chết do tai nạn, thương tật thân thể do tai nạn

6. Không thuộc phạm vi bảo hiểm

1.  Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi).

2.  Người được bảo hiểm từ 14 tuổi trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật, các quy định của nhà trường, chính quyền địa phương.

3.  Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng trực tiếp do sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác.

4.  Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

5.  Các hoạt động hàng không (trừ khi với tư cách là hành khách có vé), các cuộc diễn tập, huấn luyện quân sự, tham gia chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

6.  Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được xác nhận đó là hành động tự vệ.

7.  Cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật, sẩy thai, bệnh nghề nghiệp, những tai biến trong quá trình điều trị bệnh và thai sản.

8.  Ngộ độc thức ăn, đồ uống hoặc hít phải hơi ga độc hại.

9.  Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ.

10.       Chiến tranh, nội chiến, đình công.

11.       Khủng bố.

7. Quyền lợi người được bảo hiểm

-  Trường hợp chết: Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm Công ty bảo hiểm sẽ trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm .

- Thương tật thân thể: Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Công ty bảo hiểm ban hành.

8. Hiệu lực bảo hiểm

Có hiệu lực khi người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm theo quy định tại Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

9. Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm (0,15% số tiền bảo hiểm/năm)

 

 Xem và tải quy tắc Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ ngày đêm: Tại đây

 

 Xem và tải quy tắc Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ ngày đêm: Tại đây

 
 

 Xem và tải quy tắc Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ ngày đêm: Tại đây

 
 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM