Danh sách các cơ sở y tế liên kết với Bảo Minh: Xem và tải tại đây (cập nhật đến ngày 07/05/2024).

Tải file excel: Tại đây

Mẫu giấy yêu cầu bồi thường: Tải tại đây 

QUY TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

1. Lưu đồ: 

2. Lưu ý

Thời gian BLVP:

- Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ: 8h đến 12h; Chiều từ: 13h đến 17h)

- Trường hợp  BLVP ngoài giờ, vui lòng liên hệ trước trong giờ làm việc với Bảo Minh

Thông tin liên hệ Bộ phận BLVP:

a) Chủ hợp đồng ở Khu vực miền Bắc (từ Quảng Trị trở ra): thông tin gửi về

Bộ phận bồi thường tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, Số 10 Phan Huy Chú, Hà Nội

Điện thoại: 024.39330168 / 024.39334210 – Hotline: 0936 100 950

b) Chủ hợp đồng ở Khu vực miền Nam (từ Huế trở vào): thông tin gửi về

Bộ phận bồi thường (Sức khỏe & Con người) tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 5, Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3834 9406 / Fax: 028.3927 4500 – Hotline: 0962 585842

Ghi chú:

- Danh sách BLVP có thể thay đổi trong thời gian hiệu lực hợp đồng

- Khách hàng cần xuất trình Thẻ BLVP và CMND khi yêu cầu BLVP