CBTT v.v thay đổi địa điểm trụ sở công ty Bảo Minh Hưng Yên

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty Bảo Minh Hưng Yên.

Xem và tải: Tại đây