Ông Nguyễn Duy Khang

Giám đốc

ĐTDĐ : 0907.119.739

Email : ndkhang@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH VĨNH LONG

Địa chỉ : Số 68/8G Phạm Thái Bường, P. 4, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : (0270) 383 0922

Fax : (0270) 387 8727

Ngày thành lập : 01/01/2003