1. Garage Thập Nhất Phong

Địa chỉ: 318 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phu, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

2. Garage Thanh Tùng

Địa chỉ: Đường Lê Đại Hành - Phường Mỹ Phú - TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

SĐT: (0673) 854 955

3. Garage Bill

Địa chỉ:  678 Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

SĐT: O1234567772