Logo BMI kèm AMBEST

19-12-2018

Logo AMBEST B++

19-12-2018

Maquette Xuân 2018

22-12-2017

Slide giới thiệu Bảo Minh 2018

23-10-2017

Logo "Tôi yêu Bảo Minh"

23-10-2017

Logo Bảo Minh 20 năm

23-10-2017

Logo Bảo Minh

23-10-2017

Băng rôn chào mừng 20 năm ngày thành lập Bảo Minh

21-10-2017

File hình ảnh dùng cho chữ ký Email (Email signature)

21-10-2017

Những bài hát về bảo minh 1

21-10-2017