1. Garage ô tô Đăng Hiếu

Địa chỉ: Đường B1, phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai

SĐT: 0978 898 773

 

2. Garage ô tô Hữu Dũng

Địa chỉ: Lô 48 - Đường Tô Hiến Thành - Khu CN Bắc Duyên Hải, TP.Lào Cai

SĐT: 02143.846.717 / 0912.994.717

 

3. Xưởng ô tô Huy Long

Địa chỉ: Số 001 Đường Võ Nguyên giáp, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai

SĐT: 02143.777.888 / 0942.828.666

 

4. Garage ô tô Lưu Bằng

Địa chỉ: 057 Nhạc Sơn Kim Tân

SĐT: 0203.840618 / 0903.488422

 

 

5. Auto Thanh Bình

Địa chỉ: Khu công nghiệp bắc Duyên Hải, P Duyên Hải, TP Lào Cai, Lào Cai

SĐT: 0914.668.197

 

6. Garage ô tô Hiệp Mạnh

Địa chỉ:  063 Nhạc Sơn- P. Kim Tân - Lào Cai

SĐT: 098 752 583

 

7. Garage ô tô Đông Nam Hải

Địa chỉ: 

SĐT: