Nhận Diện Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Điện Tử Của BẢO MINH

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới và Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy định chi tiết về một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021. Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo hình thức và nhận dạng Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử để phát hành cho cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm.

 

1. Hình thức Giấy chứng nhận điện tử khi lưu trữ trên thiết bị điện tử như điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng (table), máy tính xách tay (laptop) hay máy tính để bàn (desktop) như sau:

a. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS áp dụng cho xe môtô, xe máy điện, xe môtô 3 bánh và tương tự như sau:

Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS áp dụng cho xe ô tô

b. Chữ ký điện tử được hiển thị (dòng chữ màu đỏ) trên Giấy chứng nhận bảo hiểm như sau.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Ký bởi: TCT CP Bảo Minh

Ngày ký: dd/mm/yyyy

Khi Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử được lưu trữ trên thiết bị có kết nối internet, nếu bấm vào (click) phần chữ ký điện tử thì sẽ hiện xác thực chữ ký điện tử như sau:

 

c. Mỗi giấy chứng nhận bảo hiểm đều có mã số, mã vạch riêng được cấp bởi Trung tâm mã số mã vạch quốc gia thuộc Bộ khoa học và công nghệ.

 2. Thông tin của Giấy chứng nhận bảo hiểm được cập nhật lên cổng thông tin điện tử của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (www.baominh.com.vn) để phục vụ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát và bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm tra cứu, xác minh thời hạn bảo hiểm và hiệu lực của Giấy CNBH.

Người sử dụng có thể truy cập theo các đường dẫn sau đây trên cổng thông tin điện tử của Bảo Minh để tra cứu:

https://cnbh.baominh.vn/tnds;

https://www.baominh.com.vn/bao-hiem-tnds-xe-may

https://www.baominh.com.vn/bao-hiem-tnds-1;

Viết bình luận