1. Công ty TNHH Toyota Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường CMT8, Phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên

SĐT: (0208) 3838888

2. Công ty TNHH Thái Nguyên Trường Hải

Địa chỉ: KCN nguyên Gon, TX Sông Công, Thái Nguyên

SĐT: (0208) 3662829

truong-hai-thai-nguyen-1truong-hai-thai-nguyen-2