Thông Báo Hướng Dẫn Tải Tài Liệu Sản Phẩm Bảo Hiểm

THÔNG BÁO

V/v: Hướng dẫn tải về Quy tắc, Điều khoản, Biểu phí và các tài liệu liên quan đến sản phẩm bảo hiểm của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh thông qua Cổng thông tin điện tử công bố sản phẩm bảo hiểm

Kính gửi: - Các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;

- Các Cơ quan báo chí;

- Quý Khách hàng.

Nhằm mục đích tuân thủ quy định pháp luật, phối hợp công tác kiểm tra, theo dõi của các Cơ quan quản lý; cũng như đáp ứng nhu cầu của toàn thể khách hàng trong việc tìm hiểu các sản phẩm bảo hiểm do Bảo Minh cung cấp, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (“Bảo Minh”) trân trọng thông báo địa chỉ và hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử công bố sản phẩm bảo hiểm của Bảo Minh như sau:

1. Địa chỉ truy cập:

Tại Trang website thông tin chính thức của Bảo Minh:

https://www.baominh.com.vn/nhom-nghiep-vu-bao-hiem

2. Thông tin đăng tải

Trên Cổng thông tin điện tử công bố sản phẩm bảo hiểm, Bảo Minh đã đăng tải tài liệu liên quan tới các sản phẩm Bảo Minh hiện đang triển khai bao gồm: Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, mẫu hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và các tài liệu liên quan khác đối với từng sản phẩm bảo hiểm. Các thông tin thể hiện ở dạng đọc trực tiếp trên giao diện website (tóm tắt) và file tải về (bản đầy đủ).

Việc đăng tải của Bảo Minh thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

3. Hướng dẫn tra cứu, tải về

Hiện Cổng thông tin điện tử công bố sản phẩm bảo hiểm của Bảo Minh được phân chia thành bảy (07) danh mục, trong đó bao gồm sáu (06) danh mục cố định theo các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm và một (01) danh mục công bố sản phẩm mới.

Trong đó, sáu nhóm nghiệp vụ truyền thống bao gồm:

- Bảo hiểm xe cơ giới;

- Bảo hiểm con người;

- Bảo hiểm tài sản;

- Bảo hiểm hàng hải;

- Bảo hiểm hàng không; và

- Bảo hiểm nông nghiệp.

Quý Cơ quan/Quý Khách hàng có nhu cầu tra cứu sản phẩm thuộc sáu nghiệp vụ bảo hiểm này có thể click vào danh mục tương ứng và lựa chọn sản phẩm mình quan tâm. Tại giao diện riêng đối với từng sản phẩm, Bảo Minh thể hiện bảng tóm tắt các nội dung cơ bản của sản phẩm và đường dẫn/file pdf Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm; Biểu phí bảo hiểm; Giấy yêu cầu bảo hiểm và các tài liệu liên quan. Quý Cơ quan/Quý Khách hàng có thể tải về miễn phí để phục vụ mục đích sử dụng.

Ngoài các sản phẩm truyền thống được công bố thuộc sáu nhóm nghiệp vụ nói trên, Bảo Minh còn thiết kế một danh mục riêng để công bố các sản phẩm mới được xây dựng và cung cấp trên thị trường (Danh mục “Công bố sản phẩm bảo hiểm mới”). Giao diện chung của danh mục và giao diện tại từng trang sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm mới này được Bảo Minh trình bày tương tự các sản phẩm truyền thống, trong đó, Bảo Minh cũng cung cấp đầy đủ các tiện ích/tải về đối với các tài liệu liên quan.

4. Tư vấn, hỗ trợ

Ngoài các thông tin, tài liệu đã được công khai và có thể tải về tử Cổng thông tin điện tử công bố sản phẩm, trong trường hợp Quý Cơ quan/Quý Khách hàng còn có nhu cầu được tư vấn, hướng dẫn thêm về cách thức sử dụng Cổng thông tin; hoặc có nhu cầu tiếp nhận thông tin sản phẩm; tiếp nhận giải thích, tư vấn bổ sung về Quy tắc, Điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm do Bảo Minh triển khai nói chung cũng có thể liên hệ tới Bảo Minh bằng các phương thức sau:

- Liên hệ qua Hotline 1800-588812 (Miễn phí cước cuộc gọi - phục vụ 24/7);

- Liên hệ địa điểm giao dịch (Phòng giao dịch/Công ty thành viên/Trụ sở chính) gần nhất của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;

- Liên hệ thông qua các đại lý bảo hiểm, tư vấn viên, giao dịch viên (đối với các Quý Khách hàng đã tham gia bảo hiểm tại Bảo Minh thông qua các kênh này).

Bảo Minh xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của các Quý Cơ quan và Quý Khách hàng và hy vọng nhận được phản hồi từ các Quý Cơ quan, Quý Khách hàng để không ngừng cải thiện được chất lượng dịch vụ.

Trân trọng./

 

Viết bình luận