Thông Báo Mời Tham Gia Tư Vấn Và Giám Sát Thi Công Xây Dựng Trụ Sở Bảo Minh Đồng Nai

Xem và tải thông báo: Tại đây

THƯ MỜI

Kính gửi: - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phong;

- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Gia Thịnh;

- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Khang Gia.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh là Chủ đầu tư dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở Bảo Minh Đồng Nai - 1909 Nguyễn Ái Quốc, KP 3, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành lựa chọn đơn vị thực hiện Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở Bảo Minh Đồng Nai - 1909 Nguyễn Ái Quốc, KP 3, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Được biết Quý Công ty là các đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý dự án/ giám sát các công trình .Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trân trọng kính mời quý Công ty tham gia Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở Bảo Minh Đồng Nai - 1909 Nguyễn Ái Quốc, KP 3, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xin vui lòng gửi các tài liệu sau:

1. Một bộ hồ sơ năng lực bao gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc hồ sơ tương tự;

- Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu: 02 Hợp đồng có phạm vi công việc tương tự.

- Danh sách nhân sự chủ chốt, bằng cấp chuyên môn và bảng kê khai kinh nghiệm nhân sự;

- Hồ sơ năng lực được chuẩn bị bằng Tiếng Việt hoặc song ngữ Anh-Việt.

2. Một bộ thư chào giá theo các nội dung sau:

- Nội dung công việc:

o “Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng” với chi phí tối đa là 17.222.677 đồng (Đã bao gồm các loại thuế theo qui định) với giá trị gói xây lắp được phê duyệt là 524.282.414 đồng thuộc kế hoạch LCNT dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở Bảo Minh Đồng Nai -

1909 Nguyễn Ái Quốc, KP 3, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

o Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng (kế từ ngày bàn giao mặt bằng thi công).

- Hạn cuối nộp Hồ sơ là 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 09 năm 2022 và gửi hồ sơ về:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Địa chỉ: Phòng XDCB – Lầu 1 – Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trân trọng thông báo và mong sớm nhận được sự phản hồi của quý Công ty.

 

Viết bình luận