Thông Báo Mời Thầu Cải Tạo Sửa Chữa Trụ Sở Bảo Minh Đồng Nai

Xem và tải thông báo: Tại đây

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng

Công trình: Cải tạo sửa chữa trụ sở Bảo Minh Đồng Nai

Địa điểm: 1909 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Tân Tiến,

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 16/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu: “Gói thầu số 01 – Thi công xây dựng” thuộc công trình Cải tạo sửa chữa trụ sở Bảo Minh Đồng Nai tại số 1909 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

1. Tên bên mời thầu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 – Thi công xây dựng.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng.

4. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 15/9/2022 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 23/9/2022 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm cung cấp Bản yêu cầu báo giá: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

9. Giá bán 1 bộ Bản yêu cầu báo giá: Phát miễn phí.

10. Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu.

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 23/9/2022.

12. Địa điểm nhận Hồ sơ chào giá: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

13. Bản chào giá sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 23/9/2022 tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Bản chào giá và tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

Viết bình luận