Thông Báo Mời Thầu Tư Vấn Thiết Kế Và Lập Dự Toán

Xem và tải thông báo: Tại đây

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói số 1: Tư vấn thiết kế và lập dự toán

Công trình: Cải tạo sửa chữa lớn trụ sở Văn Phòng 2

Địa điểm: Số 10 Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

 

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 16/11/2013.

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Căn cứ Quyết định số 1521/2022-BM/XDCB ngày 15/8/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở số 10 Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

- Căn cứ quyết định số 1463/2022-BM/XDCB ngày 29/08/2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 1 – Tư vấn thiết kế và lập dự toán

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh có kế hoạch tổ chức lựa chon nhà thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu: Gói số 1 – Tư vấn thiết kế và lập dự toán .

1. Tên bên mời thầu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

2. Tên gói thầu: Gói số 1 – Tư vấn thiết kế và lập dự toán.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

4. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.

6. Thời gian bán phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 30/08/2022 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 09/09/2022 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán hồ sơ yêu cầu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Giá bán 1 bộ Bản yêu cầu báo giá: Phát miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 09/09/2022.

11. Địa điểm nhận Hồ sơ yêu cầu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

12. Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 09/09/2022 tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh kính mời đại diện của nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

Viết bình luận