Ông Hoàng Quốc Trọng

Giám đốc

ĐTDĐ : 0902927242

Email : hqtrong@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ : Số 35A Đường 3 Tháng 2, P. 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại : (0254) 385 4652

Fax : (0254) 385 4696

Ngày thành lập : 11/01/1997