BAN CHẤP HÀNH, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ

CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

 

CHI BỘ 1

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Đ/c Nguyễn Anh Tuấn Bí thư 

 

2 Đ/c Đinh Hoàng Hà Phó Bí thư Đảng ủy

 

3 Đ/c Phạm Thị Kim Anh Chi Ủy viên

 

 

CHI BỘ 2

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Đ/c Nguyễn Hùng Minh Bí thư 

 

2 Đ/c Nguyễn Văn Tân Phó Bí thư Đảng ủy

 

3 Đ/c Nguyễn Văn Phường Chi Ủy viên

 

 

CHI BỘ BẢO MINH SÀI GÒN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Đ/c Phạm Minh Tuân Bí thư 

 

2 Đ/c Trịnh Xuân Tâm Phó Bí thư Đảng ủy

 

3 Đ/c Tôn Nữ Phương Loan Chi Ủy viên

 

 

CHI BỘ BẢO MINH BẾN THÀNH

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Đ/c Vũ Xuân Tường  Bí thư 

 

2 Đ/c Phạm Thanh Tùng Phó Bí thư Đảng ủy

 

3 Đ/c Dương Hữu Nam Chi Ủy viên

 

 

CHI BỘ BẢO MINH CHỢ LỚN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Đ/c Đoàn Thanh Thủy Bí thư 

 

2 Đ/c Phạm Thị Tú Phó Bí thư Đảng ủy

 

3 Đ/c Trần Tiến Dũng Chi Ủy viên

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐOÀN CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1  Đ/c Phan Thị Hoàng Trang  Chủ tịch

 Phó Giám đốc Ban Kế toán Trụ sở chính

2  Đ/c Ngô Quang Minh Phó Chủ tịch 

 Chuyên viên Marketing

3  Đ/c Hồ Hồng Hạnh  Thủ quỹ

 Chuyên viên Ban nhân sự

4 Đ/c Phan Ngọc Thắng  Ủy viên

Chuyên viên Ban Tài chính kế hoạch

5 Đ/c Võ Thị Dung  Ủy viên Chuyên viên Ban Kế toán Trụ sở chính