TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ TTBT TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ TTBT TP.HCM

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về...
16-04-2019
16:13
THÔNG BÁO THANH LÝ XÁC XE

THÔNG BÁO THANH LÝ XÁC XE

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh thông báo thanh lý xác xe thu hồi sau bồi thường như sau:
16-04-2019
11:46
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ LẮP ĐẶT BÀN GHẾ TỦ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ LẮP ĐẶT BÀN GHẾ TỦ

Mời chào giá thi công lắp đặt bàn ghế tủ Văn phòng lầu 5-Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
11-04-2019
16:18
THÔNG BÁO MỜI THẦU: XÂY DỰNG & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

THÔNG BÁO MỜI THẦU: XÂY DỰNG & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh xin mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu.
09-04-2019
13:58
THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (Bảo Minh) tổ chức bán thanh lý một số tài sản là xe ô tô với các chi tiết như sau:
27-03-2019
16:41
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ DỰ ÁN: CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC AN NINH MẠNG  BẢO MINH GIAI ĐOẠN 2019-2021

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ DỰ ÁN: CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC AN NINH MẠNG BẢO MINH GIAI ĐOẠN 2019-2021

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh –(gọi tắt là Bảo Minh) tổ chức chào giá cạnh tranh cho gói thầu “Cung cấp và triển khai giải...
25-03-2019
09:12
THÔNG BÁO: THANH LÝ XÁC XE VOLVO 51D-058.56

THÔNG BÁO: THANH LÝ XÁC XE VOLVO 51D-058.56

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh thông báo thanh lý xác xe thu hồi sau bồi thường
06-03-2019
11:30
THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ THANH LÝ XÁC XE 83A-054.90

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ THANH LÝ XÁC XE 83A-054.90

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo đấu giá thanh lý xác xe
05-03-2019
15:03
CEO Bảo Minh: Bảo hiểm là kinh doanh rủi ro, không kiên định là hỏng

CEO Bảo Minh: Bảo hiểm là kinh doanh rủi ro, không kiên định là hỏng

Hơn 30 năm lăn lộn trong ngành bảo hiểm, ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh chia sẻ người Bảo Minh...
04-03-2019
09:02
CBTT: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CBTT: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về...
25-02-2019
11:59