Ông Vũ Hải Lâm

Giám đốc

ĐTDĐ : 0977.02.72.79

Email : vhlam@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH BẮC GIANG

Địa chỉ : Số 30 Đường Hoàng Văn Thụ, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại : (0204) 382 4700

Fax : (0204) 382 4677

Ngày thành lập : 22/03/2005