Ông Ngô Quý Hà

Giám đốc

ĐTDĐ : 0942000898

Email : nqha2@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH BẮC NINH

Địa chỉ : Số 09 Lê Thái Tổ, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : (0222) 387 4095

Fax : (0222) 381 0064

Ngày thành lập : 22/03/2005