Ông Dương Bình Minh

Giám đốc

ĐTDĐ : 0946 359 535

Email : dbminh@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH CÀ MAU

Địa chỉ : Số 146 Nguyễn Tất Thành, P. 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại : (0290) 383 1895

Fax : (0290) 358 0017

Ngày thành lập : 02/04/2001